Medlemsskap

Ansökan om medlemsskap

Kostnaden för inträde i klubben är för närvarande 200:-/person
Dessa pengar kan man inte återfå vid utträde.
200:- är medlemsavgift som betalas in av medlemmarna en gång per år. 

Om detta verkar intressant, skicka då ett mail till pernilla.kallberg@gmail.com

där du anger följande;
Ditt namn och ålder (åldersgräns 20 år!)
Ditt telefonnummer.
Din e-postadress
Din bostadsadress 

Efter några dagar får du ett meddelande med instruktioner på hur du gör för att gå med i vårt sällskap.

 Ordningsregler för medlemskap i Sala Whiskysällskap

Verksamhetsår räknas från 1 januari till 31 december, samma år.

Inträdesavgift och medlemsavgifter:

 • Medlemskap kan medges för den som fyllt 20 år, och medlemsavgift ska betalas årligen.
 • Inträdesavgift betalas som engångsavgift, och kan ej återfås.
 • Medlem får inte ta del av erbjudanden, inbjudningar eller delta på provningar eller på årsmötet innan medlemsavgift för verksamhetsåret betalats.
 • Medlem som inte betalat medlemsavgift under hela verksamhetsåret ska anses ha lämnat sällskapet. Återinträde i sällskapet därefter sker med samma regler som för ny medlem.

Tider för avgifter:

 • Ett första inträde i SWS som medlem, som infaller oktober, november eller december, gäller också för efterföljande år.
 • Medlemsavgift skall betalas senast 31/ 12 för kommande verksamhetsår.
 • Vid sen avgift utestängs man från provningar och erbjudanden mm.
 • Avgifterna till sällskapet beslutas av årsmötet.
  För närvarande är det 200 kr i inträdesavgift och 200 kr i medlemsavgift per verksamhetsår.

Rangordning vid anmälan till provningar:

 • Enbart betalning räknas. Varken tfn-samtal, sms, mail eller liknande är giltiga anmälningar.
 • Vid digitala provningar går inbjudan ut till de som kommit med på provningen, vid fysiska provningar går information endast ut till de som inte kommit med på provningen.

Inbjudan av gäster till provningar:

 • Gäster måste vänta med anmälan tills anmälningsdatum har gått ut, då kan vi erbjuda eventuella överblivna platser till våra gäster.
 • Inbjudan går sedan ut till de som kommit med på provningen.

Flask- eller fatbeställningar:

 • Vid dödsfall frågar vi dödsboet om de vill ingå istället för den avlidne. Om man inte vill det så åtar sig whisky-sällskapet att sälja andelen vidare till övriga medlemmar i sällskapet.
 • Whisky-sällskapet garanterar inte att köpa tillbaka beställda flask- eller fatbeställningar.
 • Om någon medlem inte fullgör sina skyldigheter, så tillfaller det som medlemmen redan betalt, whisky-sällskapet. Vill däremot någon annan medlem ta över andelen får denne betala hela beloppet till whisky-sällskapet.