Aktiviteter

Handlingsplan för Sala Whiskysällskap
verksamhetsåret 2024.

13 april. Provning 54, Glenlivet, provningsledare Olof Noreus.

Under hösten kommer vi att ha tre provningar där tema och datum ännu inte
är bestämt. Kommande styrelse får tillsammans med medlemmarna i uppdrag
att ordna det.
Vi uppmuntrar våra medlemmar att fortsätta komma med förslag på
aktiviteter.
Med reservation för nödvändiga ändringar.